Teollisuuspalvelut

Teollisuuspalvelut


Planmec Oy tarjoaa luotettavaa ja laadukasta teollisuuspalvelua kattavasti teollisuuden laitosten ja infra-rakentamisen tarpeisiin. Teollisuuslaitokset, kaivokset ja konepajat ovat yleisimmät asiakkaamme ja suunnittelemiamme tuotteita ja teräsrakenteita on mennyt runsaasti myös vientituotteena. Tarjoamme palvelua tarvittaessa myös muille toimijoille.

Kantavien teräsrakenteiden suunnittelu ja mitoitukset tehdään standardin EN 1090 ja EN 1993 sekä kansallisten liitteiden mukaan.

Teräsrakennesuunnittelu

Suunnittelemme kestävät ja turvalliset teräsrakenteet ammattitaidolla. 10 vuoden kokemuksemme teräsrakenteiden suunnittelussa ja laskennassa on antanut valmiudet suunnitella haasteellisiakin kohteita.

Teräsrakenneyhdistyksen yritysjäsenenä ja kouluttautuneena teemme Eurocode 3:n mukaista teräsrakenteiden suunnittelua. Arkkitehtonisiin haasteisiin vastaaminen turvallisten rakenteiden suunnittelulla vaatimusten mukaisesti antaa varmuuden niiden kestävyydestä kulloinkin vallitsevien olosuhteiden ja kuormitusten vaikuttaessa.

Teräsrakennesuunnittelussa otamme käyttöolosuhteet huomioon ja vaativissa kohteissa käytämme käsin laskennan tukena suunnitteluohjelmalla tehtävää FEM- / FEA- laskentaa.

Teräsrakennesuunnittelussa otamme käyttöolosuhteet huomioon ja vaativissa kohteissa käytämme käsin laskennan tukena suunnitteluohjelmalla tehtävää FEM- / FEA- laskentaa.

 

Mekaniikkasuunnittelu

Mekaanisten koneen elimien yhdistäminen teräsrakenteisiin vaatii lähes aina erillisen tarkastelun tarkoituksen mukaisen toiminnan varmistamiseksi. Pienetkin värähtelevät voimat voivat saada aikaan rakenteen nopean vaurioitumisen, joka pahimmillaan johtaa mittaviin vahinkoihin. Ennakoimme nämä jo suunnitteluvaiheessa analyysityökalujen avulla tehtyjen laskelmien perusteella. Standardin SFS-EN 1090 vaatimusten mukaisissa töissä teemme rakenteelle myös käsin laskennan annettujen matemaattisten kaavojen avulla.

Laitesuunnittelu

Laitesuunnittelussa suunnittelemme tuotteenne valmistuksessa tarvitsemat laitteet, kuten kuljettimet, tarttujat ym. mekaaniset ratkaisut. Suunnittelemme tuotantoa helpottavia ja nopeuttavia apuvälineitä. Kauttamme saat suunnittelemillemme tuotteille kokonaistoimituksen valmistuksesta asennukseen ammattitaitoisten yhteistyökumppaniemme avulla.

Laitossuunnittelu

Laitossuunnittelun teemme tehokkaan tuotannon takaamiseksi sujuvaa materiaalivirtaa silmällä pitäen. Teemme myös lay-out –suunnittelua tuotannon uudelleen järjestämiseksi ilman pullonkauloja. Esteetön ja turvallinen työympäristö maksaa itsensä takaisin alentuneena työvoimakustannuksena, kun työntekijänne erikoisosaaminen ja työpanos on tehokkaammin käytettävissä.

s teollisuuspalvelut planmec

Hitsauskoordinointi

Hitsauskoordinointia teemme konepajoille alihankintana. Teemme hitsauskokeiden valvontaa ja tarvittaessa järjestämme myös koulutusta hitsaajille. Lisäksi saatte kauttamme hitsauskokeiden tarkastukset. Vapauta yrityksesi resursseja tilaamalla meiltä ylläpito, jolloin pidämme huolta yrityksenne ajanmukaisesta hitsaajarekisteristä ja huolehdimme tarvittavat koulutukset ja hitsauskokeiden uusimistarpeet jolloin yrityksenne voi keskittyä ydinosaamiseen

Dokumentointi

Dokumentaation laadimme standardien vaatimusten mukaisesti viranomaistarvetta varten. Dokumentaatioon sisältyy laskentaraportti, jossa näkyy rakenteiden kestävyyden varmistamiseksi tehdyt laskentatoimet ja sen tulokset.

Tuotedokumentaatio laaditaan valmistusta varten valmistajan toiveiden mukaisesti. Tuotehallinta pysyy järjestelmässämme ajan tasalla ja eri revisiomuutokset hallinnassa PDM-ohjelmamme avulla. Kantavien teräsrakenteiden suunnittelu ja mitoitukset tehdään standardien SFS-EN 1090 ja SFS-EN 1993 sekä kansallisten liitteiden mukaan.

 

n_aaa_planmec.jpg
55062.jpg
53715.jpg
bg palvelut nappi

Palvelut

Tutustu palveluihimme konesuunnittelu, lujuuslaskenta ja teollisuuspalvelut.

Lue lisää
bg referenssit nappi

Referenssit

Tutustu referensseihimme.

Lue lisää
bg otayhteytta nappi

Yhteystiedot

Ota meihin yhteyttä sähköpostilla tai soittaen.

Ota yhteyttä

Tyytyväisiä asiakkaitamme

Suokone logo

Imacon logo

New paakkola logo

JB logo png

PLANMEC logo Slider web white

Planmec Oy

Osoite: LASTAAJANTIE 1 , 88610 VUOKATTI, FINLAND
Email: mikko.merilainen(at)suokone.com
Puh: +358 (0)40 731 7529
Copyright © 2024 Planmec Oy.

Design By Ideamedia Oy